Napenergia Plusz Program 2024

Cégünk teljes körűen vállalja pályázatának lebonyolítását és kivitelezését!

NEM kell pályázatírási díjat fizetnie!

NEM lesznek a pályázat benyújtását megelőzően költségei! Amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem nyer a pályázaton, akkor sem számolunk fel Önnek semmilyen költséget.

A pályázatban előírt önerőt csak azt követően kell megfizetnie, ha támogatást nyert a pályázaton.

Pályázati feltételek

MIRE LEHET PÁLYÁZNI?

Olyan napelemes rendszerre (HMKE-Háztartási Méretű Kiserőmű), amely

 • Minimálisan 4kW, de maximum 5kW-os invertert,
 • Minimum 7,5kWh, de maximum 10kWh akkumulátort tartalmaz és
 • A napelemek teljesítménye nem haladja meg az inverter teljesítményének 120%-át

(vagyis egy 5kW-os inverter esetében ez max. 6kW napelemes teljesítményt jelent)

 A támogatás összege maximum 5 millió forint (vissza nem térítendő támogatás), mely összeg az elszámolható költségek 66%-át fedezi!

KI VEHET RÉSZT A PÁLYÁZATBAN?

 • Nagykorú természetes személy (magánszemély)
 • Magyar adóazonosító jellel rendelkezik
 • Állandó lakhelye a beruházással érintett ingatlan (amely családi ház, ikerház, sorház vagy legfeljebb 6 lakásos társasház)
 • Legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik a beruházást érintő ingatlanon

MILYEN EGYÉB KRITÉRIUMOK VANNAK?

 • Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be
 • Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be
 • A pályázónak vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie

KIZÁRÓ OKOK, NEM JOGOSULT TÁMOGATÁSRA, AMENNYIBEN:

 • A magánszemélynek fennálló adó- vagy köztartozása van
 • Amennyiben a beruházni kívánt ingatlan vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe
 • Amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van

EGYÉB FELTÉTELEK:

 • Kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése, átalakítása vagy cseréje nem
 • A beruházást a sikeres előregisztrációt követően lehet megkezdeni és saját kivitelezés nem támogatható
 • Az elszámolhatóság feltétele az új szerződés aláírása a szolgáltatóval, valamint a mérőcsere és a mérő paraméterezésének elvégzése
 • Nincs régiónkénti elosztás, a támogatási kérelmek beküldésük idősorrendjében kerülnek elbírálásra, valamint a keret kimerüléséig tart a pályázat
 • A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre a támogatói okirat hatálybalépésétől

Kötelező vállalások:

 • A beruházás önerejének biztosítása (a teljes bekerülési költség 34%-a)
 • A rendszer üzembe helyezése, ami magában foglalja az igénybejelentést, a csatlakozási engedély megszerzését és az új szerződés aláírását a közmű szolgáltatóval

Az előregisztrációs kérelem benyújtására és a támogatási kérelemre 2024. január 15-től lesz lehetőség, amely folyamatosan, a keret kimerüléséig tart.

HOGYAN TUD REGISZTRÁLNI A NAPENERGIA PLUSZ PROGRAMRA?

Az előregisztrációs kérelem benyújtása a Támogató által létrehozott napenergiaplusz.nffku.hu weboldalon történik, a támogatási keret kimerüléséig. A benyújtáshoz szükséges mellékletek a következők:

 • Hiteles teljes tulajdoni lap másolata: Ez alapvető dokumentum a tulajdoni viszonyok igazolására
 • Tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatai:
  • Ha a pályázó nem egyedüli tulajdonos, akkor minden tulajdonostárs hozzájárulása szükséges
  • Ha a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvező hozzájárulása is kell
 • Haszonélvezeti jog esetén:
  • Minden tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata szükséges
  • Több haszonélvezeti jog esetén minden haszonélvező hozzájárulása kell
 • Lízingszerződéssel kapcsolatos dokumentumok:
  • A lízingszerződés másolata
  • A lízingbe adó hozzájáruló nyilatkozata
 • Meghatalmazás: Ha a kérelem meghatalmazott útján kerül benyújtásra.
 • Gondnoki nyilatkozat: Ha a pályázó cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll
 • Személyi okmányok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány vagy adóhatósági igazolás
 • Legutolsó villamosenergia-számla: Az előző elszámolási időszakra vonatkozóan

Egyéb releváns dokumentumok: Minden olyan dokumentum, ami az előregisztrációs

Támogatási kérelem BENYÚJTÁSA

Támogatási kérelem benyújtása a sikeres előregisztrációt követően, a Kivitelezővel történő vállalkozási szerződés megkötését, valamint a háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE) létesítésére irányuló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történt benyújtását követően lehetséges!

 Csatolandó mellékletek listája:

 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
 • megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel, amely szerződés a Támogatói okirat kibocsátásával válik hatályossá – a vállalkozási szerződést a sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező csatolja fel
 • HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása
 • amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen dokumentumok; 
 • minden olyan dokumentum, amely a támogatás megítélése, folyósítása szempontjából releváns

FIGYELEM, CSAK REGISZTRÁLT KIVITELEZŐVEL LEHET MEGVALÓSÍTANI A PÁLYÁZATOT!

MI A SEGÍTÜNK A SIKERES MEGVALÓSÍTÁSBAN, VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!